14. Internationale Mediationstage vom 29. – 31.1. 2015 in Hamburg mit Isabel Edvardsson

Isabel Edvardsson eröffnet den diesjährigen Mediationsball am 31.1.2015 in den Mozartsälen von Hamburg 14. Internationaler Mediationsball…